ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006005 מתאריך 12/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 127רח' כצנלסון- מגדל אשקלון24/12/2009
דימונהתוכנית25/ 03/ 135תוספת זכויות בניה - שכונת נווה חורש15/02/2007
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 20אזור המרכז - שדרות
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 158/ 1צומת שוקת
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 7הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 29תחנת מוניות רובע ה'
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 54אזור תעשיה עד הלום
להביםתוכנית20/ 03/ 302שמורת טבע - מצלעות המכתש הגדול21/09/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 130חוות רם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 10שינוי בזכויות בניה - מגרש 140 שכונה ו' באר - שבע13/03/2007
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 51שינוי בזכויות בניה - רובע יא' - אשדוד
ערדתוכנית24/ 03/ 130/ 3שכונת ראשונים - ערד09/08/2006
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 132שכונת רמב"ם - רחוב הרצל - אופקים
בני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 4קיבוץ חצרים - שמעונים24/01/2007
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 137יעוד שטחים לצרכי כריה וחציבה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 137/ 1איתור שטח לכריה וחציבה - מחצבת הר מרבץ
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 138מחצבה נחל ערוער
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 69היכלי ז'ינו - דימונה09/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 151רחוב אברהם אבן שושן - נאות לון - באר שבע09/08/2006
אשדודתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 115מחלף אשדוד צפון16/12/2010
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 6שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 25שינוי יעוד לאזור מגורים א' - מגרש מס' 14 א' - מושב באר טוביה08/11/2006
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 6הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח31/12/2006
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 15שינוי יעוד לאזור משולב תעשיה ומסחר - אזור תעשיה באר טוביה04/09/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 257/ 3שכונה 4 מגרש 90 - שינוי קו בניין ואחוזי בניה - רהט09/08/2006
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 1בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח ומבנה עזר בנחלה מס' 137
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 4בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 3בקשה לשימוש חורג להקמת 4 חדרי אירוח ומטבח בנחלה א
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 62שכונה צפונית ירוחם - תשתיות חשמל ושטחי בניה לתחנות טרנספורמציה - ירוחם25/07/2006
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 5בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי כמועדון חברים - מגרש 161
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 90בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
תוכנית10/ 02/ 100/ 71בריכה מס' 3 - מפעלי ים המלח08/08/2007
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
תוכנית10/ 02/ 100/ 73אתר כריה צין - תמר08/01/2008
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 7בקשה לשימוש חורג ממחסן חקלאי לחנות
תוכנית10/ 02/ 100/ 74אתר כריה נחל חימר08/01/2008