ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006007 מתאריך 31/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 138מרכז תחבורתי תעופתי - מצפה רמון31/12/2000
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 137מחצבת שיש רמון24/07/2002
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 92מתחם סנטרל פארק - אילת20/08/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
אילתתוכנית2/ 02/ 234נמל אילת
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור לתחנת הכח "גזר"18/12/2006