ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006008 מתאריך 11/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 143/ 18שכונת רמת אשכול רח' הרי"ף
ירוחםתוכנית26/ במ/ 79שכונה צפונית
ערבה תיכונהתוכנית7/ במ/ 144להבים
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפה17/12/2000
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 16שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה זאב רחוב פינת זבוטינסקי אשר ברש - באר שבע
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 33שכונת בן גוריון אופקים20/11/2006
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 11מתחם דיור מוגן - מיתר08/06/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 16תוספת קומות ואחוזי בניה - רחוב אלמוגים - אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 212/ 12תוספת ש.פ.פ. לקבוצת מגרשים - שכונת נווה מנחם - באר שבע12/12/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 28מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב11/11/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 58"בית יונה" - שכונה ו' - באר שבע12/12/2006
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 150רחוב אורלנד יעקב - שכונת נאות לון - באר שבע30/11/2006
שמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 196/ 1אזור תעשיה שחורת - חדרי טרנספורמציה - אילת24/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 35שינוי בזכויות בניה - רחוב צבי סגל - שכונת רמות באר שבע31/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 41שינוי בזוכויותב ניה - רחוב אבשלום - נווה מנחם - באר שבע08/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 21שינוי בזכויות בניה נחל בקע באר - שבע15/01/2007
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 42רחוב הר מצדה 34 - קרית גת23/07/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 43שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע08/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 15שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם רחובות רודנסקי, עמיר, ציפורה - באר שבע20/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 45שינוי זכויות בניה ברח' מקס ברוד 24, שכ' נווה מנחם23/10/2006
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 02/ 488אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה30/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 89רחוב תמנע - נאות לון - באר שבע16/10/2006
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 115בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 154דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבע06/05/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 22שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 161הגדלת זכויות בניה ברחוב שלמה גורן 47 באר - שבע08/11/2006
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלט
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480/ 1ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול12/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 22רחוב גוייטין דוד 12 - באר שבע23/10/2006
תמרתוכנית19/ 02/ 129/ 4אתר למתקנים לעיבוד חומרי מחצבה אספלט דרום
שמעונים, שדות נגב, תקומהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק
תוכנית10/ 03/ 102/ 11נאות עין גדי חוף מס' 2 (תיק קודם 10/ מק/ 1020)