ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006008 מתאריך 04/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 234כביש עוקף מערבי - באר שבע26/06/2008
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 252חווה חקלאית ספורט ונופש
שמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 35תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 35 פארק תעסוקה ותעשיה כרם שלום סופה וביח
תוכניתתמא/ 3/ 78תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 78 - שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה26/04/2007
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 5תמא חלקית לתחנת כח במפעל נשר-רמלה18/12/2006
תוכניתתמא/ 23/ 19מסילת כרמיאל קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 13/ 12 כנרתתכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון26/04/2007
תוכניתתמא/ 23/ 21התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 626/04/2007
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי16/08/2007