ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006010 מתאריך 18/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 10כריה (רדימיקס) בנחל רודד05/01/2012
קרית גתתוכנית9/ 03/ 133הקצאת שטחים למבני ציבור, תפעול ואחסנה - חלוקת מגרשים 34 ו- 35
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 81רחוב שח"ל - שכונה א' מגרש 2101/06/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 154מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון08/07/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 83שינוי בזכויות בניה - מגרש 560 א' - שכונה ט' - באר שבע08/11/2007
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 14שינוי יעוד במגרשים 659, 935 לשטח למתקנים הנדסיים - ערערה בנגב
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 161רחוב הטייסים פינת גולני - שכונת אפרידר - אשקלון24/09/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 18מסעדת "הדייג היווני" - אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 63רחוב האורגים - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 111רחוב מורדי הגטאות - העיר העתיקה - באר שבע10/07/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 101שכונה א' - מגרש 39 - באר שבע27/11/2007
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 305/ 54מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 10רחוב הר כנען 11 - שכונת רמות - באר שבע13/05/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 65שינוי בזכויות בניה - דרך חברון - באר שבע12/12/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 58מתקן שאיבה להבים - בשטח קידוח ציקלג 227/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 42שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע08/11/2007
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 157כניסה מזרחית לבאר שבע לאורך דרך חברון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 46שינוי בזכויות בניה - רחוב לאה אמנו 44 - שכונה נווה מנחם - באר שבע04/09/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 25רחוב צביה ויצחק 24 - תוספת זכויות - באר שבע23/07/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 12רחוב עמוס ירקוני 7/5 סגירת מרפסת - באר שבע04/09/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 1רחוב האפרסק פינת רחוב הדובדבר שכונת שחמון אילת08/01/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 91בית משפחת מליץ - רחוב קסריה 24 - באר שבע04/09/2007
תוכנית20/ 02/ 101/ 69תחנת תדלוק ושרותי דרך - קיבוץ טללים
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 65בית מס' 146/1 שכונת האשל אילת06/04/2009
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 6שכונה צ/ 6 - מגרש 42 לקיה23/07/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 17מתחם צ/3 - מגרשים 46, 45, 44 לקיה
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 9גן ארועים מושב חצב
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 1שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע29/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 29גן הפעמון - באר שבע09/12/2008
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 13מגרש כדורגל - מיתר27/11/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 508תחנת שאיבה זמנית לקיה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 38רחוב רד''ק - שכונה י''א - באר שבע01/07/1990