ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006009 מתאריך 16/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
באר שבעתוכנית11/ 02/ 203תכנית מתאר רמות שבע
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 166מגרש 8 א' - צומת סילבר - פאור סנטר - אשקלון27/11/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
ישות כללית10/ ני/ 105הסדרת נחל ערוגות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 38כפר סטודנטים דימונה15/05/2011
שמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 4כפר סטודנטים יכיני03/06/2009
קרית גת, שקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 48תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
באר שבעתוכניתתממ/ 4/ 14/ 54תמ"מ דרום שינוי מס' 54 באר שבע הגדלת אזור הבינוי העירוני מבואה מערבית ונופים
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)08/11/2007
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007
תוכניתתמא/ 3/ 84תכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי מס' 84-שינוי מערך הדרכים במרחב אילת-אילות26/04/2007
תוכניתתמא/ 15/ 1תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות תעופה - הוספת אתרים לשדה תעופה בינלאומי נוסף
רמת נגבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 65תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 65 ישוב קבע לפזורה הבדואית (עבדת)