ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006011 מתאריך 30/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 28רובע ה' - אשדוד
אשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 29רחוב סייפן - רובע ח' - אשדוד
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 90רובע א' - מגרש 1800 - אשדוד
רהטתוכנית17/ 03/ 413שכונה 14 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט05/02/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 5שכונה 28 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט28/02/2008
קרית גתתוכנית9/ 03/ 122/ 10אזור מסחרי ברחוב עמק החולה 5 - קרית גת
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 24חוף הקשתות - אשדוד
שמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 490שמורת טבע חולות עגור צפון
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 94יגאל אלון 47- שדרות02/04/2008
תוכנית10/ 03/ 184/ 1מחצבת טרמית
שמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 302/ 21תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו08/08/2007
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 8הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים13/10/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 3רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד28/02/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 5שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת08/08/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 419/ 1שכונה 14 - מגרש 14 רהט28/02/2008
באר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 9מושב כפר אחים - חלקה 22 מגרש 2 - באר טוביה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440/ אהסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום30/04/2008
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 137/ אמחצבת רמון צפון (מגרשים ג' ו-ח')27/11/2007
נתיבותתוכנית22/ 03/ 121/ 4מגרש 6 - שכ' קרית מנחם , רח' טדי קולק08/08/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 57בניין רשות השידור - באר שבע19/09/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 74מתחם מכלאות צאן ליד אתר דודאים08/08/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 123תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת בעלים ברובע ט''ז אשדוד28/02/2008