ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006010 מתאריך 13/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 11חווה חקלאית - חוות יתיר
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 139מבואה מזרחית - באר שבע15/02/2007
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 446בית צמיחה (חממה) - משב שיבולים21/05/2007
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 458חוות נעמ"א
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
תוכניתתמא/ 3/ 89גריעת דרך מהירה מס' 20 מדרך אזורית מס' 571 ועד דרך מהירה מס' 9.
תוכניתתמא/ 3/ 90גריעת דרך אזורית 65726/04/2007
תוכניתתמא/ 22/ 6תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות26/04/2007
תוכניתתמא/ 23/ א/ 3תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים26/04/2007
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 40/ 1תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי 1/40 מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים שינוי31/12/2007