ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2006030 מתאריך 29/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית30/ מק/ 3023מרכז שרותי חירום - ספיר
אשדודתוכנית3/ מק/ 2187רובע י''ז אשדוד
שמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2520שכונה 1 - מגרש 229 - חורה
אשדודתוכנית3/ מק/ 2172אזור תעשיה כבדה - אשדוד05/08/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ מק/ 2521שכונה 30 מגרש 137 כסיפה
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2401שכונת נווה זאב - פלח 7 באר שבע - רחוב שטיינמן מס' 93 - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2333רחוב מנחם דידנר פינת רחוב נחום שריג, רובע רמות רבתי באר שבע - מתחם 2 שכ' הרכס
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2417מגרשים 2562, 3083 - נווה זאב פלח 6
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2267ננוה זאב, פלח 6 - רחוב פרופ' אהרון צבי 4 - באר שבע09/11/2008
שדרותתוכנית21/ מק/ 2032אזור תעשיה שדרות26/03/2007