ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006011 מתאריך 18/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 35שינוי בזכויות בניה - שכ' ה' באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 57שינוי בזכויות בניה רח' משעל דוד פנקס שכ' יא'
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 338/ 1נחל הבשור, קטע פארק האפיק22/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 52"בית נפרו" - באר שבע28/04/2010
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
באר שבעתוכנית11/ 02/ 213רמות ג' באר שבע28/06/2007
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 220ישוב יתיר
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 10שכונה 1 - ערערה בנגב24/01/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 142רחובות השלום - שדרות שז"ר שכונה ג' - באר שבע04/11/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 142שכונת נוי פלח 2 - באר שבע
ערדתוכנית24/ 03/ 105/ 17שכונת רותם - ערד
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 128/ 1כביש גישה - לטרמינל צבאי בעובדה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 2שינוי בזכויות בניה - רחוב אברהם אמיר שכונת רמות באר שבע
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 20שינוי בזכויות בניה - רחוב שטיינברג - שכונה ו' - באר שבע26/02/2007
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 11תוספת מגרשים בשכונות 46, 45 - כסייפה12/12/2007
תמרתוכנית10/ 02/ 294מבואת הכניסה לנחל בוקק
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 37אתר שמחה מקורות23/07/2007
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 1בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח ומבנה עזר בנחלה מס' 137
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 4בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 3בקשה לשימוש חורג להקמת 4 חדרי אירוח ומטבח בנחלה א
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 5בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי כמועדון חברים - מגרש 161
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ יא'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר להקמת תחנת הסגר לבעלי חיים
תוכניתד/ 10/ 02/ 100/ 72דרך מס' 31 קטע ערד- צומת זוהר, ק"מ 71.5- 72.1 - מועצה אזורית תמר22/02/2007
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 7בקשה לשימוש חורג ממחסן חקלאי לחנות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 9בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 7 יח' אירוח, מבנה תיירותי ומבנה שירותי תיי
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 8בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להקמת 5 יח' אירוח ומבנה תיירותי
שמעונים, אשכול, חוליתבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 131בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 10בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית ל- 3 יח' אירוח
תוכנית30/ 03/ 146/ 4מושב צופר (מספר קודם 30/ מק/ 3005)22/05/2008
תוכנית30/ 03/ 305מרכז שירותי חרום ספיר (מס' קודם 30/ מק/ 3023)03/09/2009