ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007001 מתאריך 08/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית20/ 03/ 260מחצבת אבן שיש - נחל חווה01/08/2004
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 59כריית שיש בנחל חווה מרכז - רמת נגב08/12/2005
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 446בית צמיחה (חממה) - משב שיבולים21/05/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 402שכונת פחס אל עמור - אבו בסמה28/06/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
אבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
תוכניתתמא/ 13/ 3/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל16/08/2007
תוכניתתמא/ 14/ 6תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תמא/ 14 שינוי מס' 6 - שינוי בהוראות התכנית16/08/2007