ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007001 מתאריך 22/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להבים24/12/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 30שינוי בזכויות בניה - רחוב אסף הרופא שכונה ב' - באר שבע
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 234כביש עוקף מערבי - באר שבע26/06/2008
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 2שמורת טבע נחלים קצב וחיון הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות18/11/2008
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 7הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים27/11/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 487חוות משקי חבל עזה
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 5הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל12/12/2007
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 249בריכות מים06/04/2009
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 4מגרש 176 - מושב ברכיה09/12/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 25שינוי בזכויות בניה - רחוב פיירבג מס' 36 - באר שבע12/12/2007
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 4הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר18/08/2008
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 164אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי29/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 21רחוב אקצין 17 - הגדלת זכויות - באר שבע22/07/2009
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 8מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה24/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 41רחוב רנה קסן 23 - באר שבע17/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 35רחוב מנדלסון 22 - שכונה ב' - באר שבע05/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 29רחוב ארבעת הגבורות 2 נחל בקע - באר שבע26/12/2007
דימונהתוכנית25/ 03/ 147קיוסק בשכונת נאות הללי דימונה19/09/2007
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 17מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 23מתחם מסחרי פאור סנטר נתיבות
שמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 11מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 15מרכז תורני בית יוסף - באר שבע06/07/2009
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 307ביר הדאג' - שכונות מגורים שלב ב'28/04/2010