ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007002 מתאריך 19/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 22מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה25/11/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 94שכונת נחל רודד צפון אילת
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 21מגרש 23 - רובע סיטי - אשדוד
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 16הרחבת שכונה 29- רהט26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 33רחוב נלי זק"ש - שכונת רמות באר שבע26/06/2008
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 3שמורת טבע נחל גירזי - הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות26/06/2008
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 14שינוי בהוראות מגרשים 15, 16 - אזור תעשיה באר טוביה17/12/2008
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 293חלוקה לחלקות חקלאיות באזור מבקיעים - שקמים04/11/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 63שכונת יעלים - בית מס' 310 - אילת08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 37רחוב רודולף בלוך 30 - באר שבע20/03/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 77רחוב יוסף סלרין - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 33רחוב הוברמן 4/5 שכונה ב' - הגדלת שטח בניה - באר שבע05/02/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 46רחוב האלמוגים 19 - רובע ד' - אשדוד23/01/2008
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 175מתחם ''קרית האקדמיה'' - אשקלון23/01/2008
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 44תחנת תדלוק כביש קצא''א
רהטתוכנית17/ 03/ 418/ 1שכונה 12 - מגורים ב' משולב במסחר - רהט27/11/2007
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ 02/ 305/ 67בריכה ותחנת שאיבה דבירה26/03/2009
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 18הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע12/12/2007
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 16שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה21/07/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 38הגדלת זכויות א' - שכונת רמות באר שבע21/06/2010
שקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 218/ 1אזור שחמון - רובע 9 מגרשים 8, 9, 10 - אילת
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 510חוות לולים מושב קלחים24/10/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 18שכונה 17 - מבני מגורים ומוסדות ציבור, לקיה22/05/2008
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009