ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007003 מתאריך 26/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 453יער דורות - שמעונים03/06/2009
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 131/ 21שכונה ד' - מרכז גילת - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 119רחוב טרומפלדור - העיר העתיקה - באר שבע08/01/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 495אזור תעשיה - מגרשים 64-64 חורה10/03/2008
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 36שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה01/12/2011
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 4הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר18/08/2008
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 68חוות עזים קיבוץ להב29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 164שכונת נאות לון - רחוב משה וילנסקי 27 באר שבע27/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 51רחוב אביטל 24, 26 - נווה מנחם - באר שבע26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 3רחוב אייזנשטדט 18 - רמות באר שבע12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 40רחוב צבי סגל 18 רמות באר שבע02/04/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 19רחוב בר-כוכבא 15 - באר שבע10/07/2008
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 5שכונה 3 מגרש 39 חורה05/01/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 329/ 1בית ספר יסודי - שכונה 13 - רהט10/07/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 49שינוי יעוד מבית החלמה למגורים ברובע ג' אשדוד28/02/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 23הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב אדלר 13 - באר שבע12/05/2009
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 4שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה28/02/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 2שכונה 31 מגרש 3 כסייפה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 17שכונה 2 א' - מגרש 69 - ערערה בנגב26/06/2008
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 16שכונה 2 א' - מגרש 62 ערערה בנגב19/03/2009
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2שכונה 20 - תל שבע
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005