ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2007002 מתאריך 12/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 10כריה (רדימיקס) בנחל רודד05/01/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 141תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 86חקלאות ימית בחוף הצפוני
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 60הקמת אזור מלאכה ותעשיה משולב במסחר09/12/2008
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 233אתר לפסולת יבשה - חורה13/05/2007
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 5מרכז קניות בילוי ושרותים - מצפה רמון
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 130הרחבת מפעל קיים - מובילי צפון הנגב - אופקים
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 59שכונה מרכזית - איחוד וחלוקת מגרשים - ירוחם28/06/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 6שוק עירוני - רהט12/12/2006
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 3הרחבת מושב שרשרת20/02/2008
באר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
תוכנית10/ 03/ 254/ אחברת ברום ים המלח20/08/2007
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 34הרחבת תחנת תשלוק - גבים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 68גן עיר - באר שבע20/02/2008
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 303/ 35אתר לייצור קומפוסט- רוחמה24/10/2007
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 7הרחבת הישוב ליבנה
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 5בית עלמין - מושב שדה משה
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 306אזור תעשיה באר הדאג' - שלב א' - אבו בסמה05/06/2007
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 17מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע28/06/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 213/ 3תחנת רכבת התורכית - באר שבע
רהטתוכנית17/ 03/ 263/ 4שכונה 7 - מגרש ד' - רהט05/06/2007
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 16מגרש 149 - שכונה 4 - חורה
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלט
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 1שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע29/03/2007
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 10הרחבת מושב שיבולים
באר טוביה, באר-טוביה, חצבבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 94בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה.
שמעונים, שדות נגב, תקומהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק
תוכנית10/ 03/ 102/ 11נאות עין גדי חוף מס' 2 (תיק קודם 10/ מק/ 1020)
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
רמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010