ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007002 מתאריך 05/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
עומרתוכנית14/ 03/ 102/ 3מרכז עומר - מגרש 574 - עומר20/04/1978
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
ישות כללית5/ ני/ 102תכנית ניקוז להסדרת נחל כובשים
ישות כללית14/ ני/ 100תכנית ניקוז להסדרת נחל בתרים בקטע ישוב עומר עד לכניסתו לנחל חברון
להביםישות כללית20/ ני/ 102הסדרת נחל רביבים
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה - אזור הכניסה הימית לנמל חיפה ב"צל" שובר הגלים16/08/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007