ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2007004 מתאריך 16/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 193/ 2שכונת נוה מדבר - בנה ביתך
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 15שינוי משצ"פ לדרך משולבת - מלון אמבסדור - חוף אלמוג
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 5שכונה מ- 8
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 136תכנית מפורטת למחצבת שיש מצפה-רמון20/08/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 86אזור תעשיה 1 חיבור בין כביש S
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 78שינוי בהנחיות בניה - מגרש 70
תוכנית12/ 02/ 147/ 3כפר קהילתי שחרות - חבל אילות
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 147/ 4בר מדבר שחרות חבל אילות14/06/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 83מלון פטרה - מבוא אילת ב'
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 84אזור מגורים מיוחד מגרש 47 באזור העשיה הישן
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 89תצפית השלום- אזור השחמון אילת25/09/2008
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 100רחוב הטייסים (קאנטרי קלאב) - אשקלון08/11/2007
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 286שמורת טבע פורה08/08/2007
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 76 מגרשי מגורים (47, 48, 49) - מושב נחלה23/07/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 64מרכז קונגרסים וירידים - אילת
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
להביםתוכנית20/ 03/ 308יער משאבים05/02/2008
אשדודתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 115מחלף אשדוד צפון16/12/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 171שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון05/06/2008
שמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 15הקמת בית אריזה וחממות למשק 31 ליד מושב בית הגדי
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 14הקמת בית אריזה וחממות למשק 7 ליד מושב מלילות
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה20/08/2007
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 17מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע28/06/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 6שכונה צ/ 6 - מגרש 42 לקיה23/07/2007
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועים17/09/2008
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 30מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)22/07/2009