ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007003 מתאריך 12/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
ישות כללית5/ ני/ 103תכנית ניקוז להסדרת נחל כתף באר שבע
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 17מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב
נתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 23מתחם מסחרי פאור סנטר נתיבות
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ אמתחם בתי הספר בשומריה26/06/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריה19/01/2009
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 6תלמי יפה - הרחבה ב'26/06/2008
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 3/ אתמ"א משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה - הוספת שטח שירותים בתחנת תדלוק05/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי מכלול יבשתי צפוני, הוספת סעיף גמישות05/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ ה/ 1תכנית מתאר ארצית מפורטת לגז טבעי מכלול ימי (פלמחים ושפד"ן) -הוספת סעיף גמישות05/11/2007
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 66תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008