ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007004 מתאריך 30/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד לצרכי ניסוי (פיילוט)12/12/2006
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 30מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)22/07/2009
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 46תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - שינוי מס' 46 - ישוב כפרי אגוז
חוף הכרמל, עתליתתוכניתתתל/ 25/ 11הפרדה מפלסית עתלית מרכז24/07/2008
חוף הכרמלתוכניתתתל/ 25/ 12הפרדה מפלסית נווה ים05/11/2007
דרום השרוןתוכניתתתל/ 26/ 186/ אהפרדה מפלסית אפק16/08/2007
תוכניתתתל/ 26/ 183הפרדה מפלסית פ"ת תחנת מעבר16/08/2007
תוכניתתתל/ 26/ 124הפרדה מפלסית נתב"ג05/11/2007
לודתוכניתתתל/ 26/ 202הפרדה מפלסית כפר חב"ד16/08/2007
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 1/ אתמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה- הוספת שטח שירותים בתחנת תדלוק05/11/2007
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 66תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 58תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס' 58 אזור לשירות ואחסנת מטוסים ליד ש''ת עובדה04/09/2012