ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007007 מתאריך 03/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סייד29/06/2009
אבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 201אזור תעשיה אבו קרינאת04/12/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008
אבו בסמה, אום בטיןתוכנית28/ 03/ 801מרכז שרותים - אום בטין12/12/2007