ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007005 מתאריך 28/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 117אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 33תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' - ג' חוף הים אשקלון
אופקים, שמעוניםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 53תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 55תכנית מתאר מחוזית חלקית למרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים
אשקלוןתוכניתתתל/ 28/ 158הפרדה מפלסית פריאור23/01/2008
תוכניתתתל/ 28/ 268הפרדה מפלסית נבטים05/11/2007
דימונהתוכניתתתל/ 28/ 279הפרדה מפלסית מעלה עקרבים05/11/2007
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 58תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס' 58 אזור לשירות ואחסנת מטוסים ליד ש''ת עובדה04/09/2012