ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2007020 מתאריך 20/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמיםתוכנית6/ מק/ 2100נגבה- החלפת שטח תעשיה16/06/2008
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2449שינוי קו בניין לבית ספר למשחק באר שבע29/01/2008
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2443בית מגורים ברחוב חנה 2 שכונת נווה מנחם באר שבע
תמרתוכנית19/ מק/ 2017יצירת מס' 9 לאספלט דרום, שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 3 ואזור תעשיה רמת חובב
שמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2509שכונה א' - אזור תעשיה מגרש 23 חורה