ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007006 מתאריך 25/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ במ/ 183רובע ט"ז אשדוד
אשקלוןתוכנית4/ במ/ 105/ 1שכונת כוכב הצפון - אשקלון
אשקלוןתוכנית4/ במ/ 143נווה ים ד'
אשקלוןתוכנית4/ במ/ 111אתר לקליטת עולים
באר שבעתוכנית5/ במ/ 75/ 1נחל עשן
שדרותתוכנית21/ במ/ 58/ אשכונה צפונית
שדרותתוכנית21/ במ/ 58שכונה צפונית
שמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 52אזור תעשיה שער הנגב מזרח - שמעונים
תוכנית10/ במ/ 138/ 1הרחבת מרכז ספיר
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ במ/ 178הרחבת מושב בצרון
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 39רובע הפרחים - קרית גת24/05/2009
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
בני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ 02/ 305/ 75השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר12/05/2009
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27/ 1תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - ישוב פרברי עומרית
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)08/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור מפעלי תעשיה מישור רתם ורמת חובב05/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ ב/ 2תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי - חיבור בתי הזיקוק בחיפה05/11/2007
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 69תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 69 - הרחבת לקיה
חבל אילות, ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתתממ/ 4/ 14/ 70תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה25/08/2009