ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007006 מתאריך 11/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 23שטח לבנייני ציבור מצפה רמון01/06/2010
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 14קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים24/09/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 127/ 5עיבוי שכונת יעלים - ערד07/10/2010
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנן
אילתתוכנית2/ 03/ 229תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת04/12/2008
תוכנית10/ 03/ 139/ 30הרחבת אזור מסחרי מפגש בר כוכבא - עין בוקק03/03/2009
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 180שמורת טבע ערבת עברונה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 48רחוב רחל אמנו 50/3 - באר שבע03/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 92רחוב עבדת 11 - נאות לון באר שבע03/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 18רחוב אהוד בן גרא 32 - שכונת רסקו - באר שבע12/01/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 35רחוב מנדלסון 22 - שכונה ב' - באר שבע05/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 59רחוב שמגר השופט 2, 4, 5, 6, 7, 8 - באר שבע
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 298מאגר לכיש קולחי לכיש עציון
ערדתוכנית24/ 03/ 144תוספת זכויות בניה במגרשים B 254 , A 127 - שכונת גבים ערד08/01/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 103/ 15שינוי ממלונאות לשטח מגורים א', מלונאות ומסחר
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 8שכונה 26 - מגרשים 89, 90 ושצ''פ - רהט13/10/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 380/ 4שכונה 25 רהט23/02/2011
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועים17/09/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 19שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים - רמות באר שבע03/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 78רחוב יוסף סרלין 40 - שכונה יא' באר שבע17/09/2008
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 108הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב בלפור 30/1 באר שבע04/09/2008
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2/ אשכונה 20 תל שבע01/11/2012
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 20תוספת מגרשי מגורים באזור הספורט תל שבע10/03/2008