ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007007 מתאריך 09/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 29רחוב סייפן - רובע ח' - אשדוד
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 476יער דביר16/06/2011
שקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 250תחנת שאיבה כתף אברהם21/07/2011
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 119אגני שקוע והחדרה ''יבנה 4''
באר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 9הסדרת מגרש למגורים א' - בבית ספר מוריה - שכונה ד' רחוב יוסף בן מתתיהו 28 ב''ש09/04/2008
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 503יער כיסופים11/11/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 213/ 5שכונת רמב"ם - מגרשים 23, 19, 16 - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 124הגדלת זכויות בניה באזור מסחרי - פינת רמב''ם אצ''ג - באר שבע06/04/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתיר24/05/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 12הרחבת שכונה 3 חורה14/09/2009
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 12מגרש 87 מושב שובה
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 17שכונה 10 - מגרש 31 חורה23/06/2008
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 303/ 41חלק מתכנית מתאר שדרות שהינה בשער הנגב
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 6שכונה 3 - אזור מסחרי חורה17/09/2008
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 18שכונה 2, מגרש 214 ערערה בנגב12/01/2009
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 295/ 1שכונה 15 כסייפה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 1שכונה 13 כסייפה
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 126מרכז הצעירים , העיר העתיקה באר שבע24/03/2010
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 515שכונה 15 א' רמות חורה14/09/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 516שכונות 12 + 16 חורה24/05/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 517שכונה 17 חורה14/09/2009
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 15גן ארועים ואזור מסחרי בכניסה לישוב שגב שלום במגרש 7/2
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 19שכונה 4 - מגרש 54 חורה05/06/2008