ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007007 מתאריך 23/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 21תכנית מתאר אופקים
מיתרתוכנית15/ 02/ 108חממות ובתי צמיחה אזור מיתר14/06/2011
חוף הכרמלתוכניתתתל/ 25/ 16הפרדה מפלסית מעגן מיכאל23/01/2008
חיפהתוכניתתתל/ 25/ 43הפרדה מפלסית קריית חיים (רח' שנקר, חיפה)23/01/2008
חוף הכרמלתוכניתתתל/ 25/ 15הפרדה מפלסית מעיין צבי23/01/2008