ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007009 מתאריך 10/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שדרותתוכנית21/ 03/ 118רחוב בן יהודה (הגופר) - אזור מסחר ומלאכה25/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 56שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 456פארק יער ארז
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 2מושב נתיב העשרה - הרחבת חלקות קיימות04/11/2009
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
שקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 7אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה23/02/2011
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 02/ 499אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים29/06/2009
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 20שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים08/11/2010
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 8תחנת משטרה - שגב שלום17/09/2008
אבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 702אזור משולב למסחר ותעשיה תראבין04/01/2011
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 6שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת09/04/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 67מגרש 337 - שכונת יעלים - אילת05/03/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 513אזור תעשיה - מגרש 71 חורה17/12/2008
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 41מגרש מס' 446 - בשכונת חכמי ישראל דימונה12/10/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 518שכונה 30 - מגרשים 126-133 כסייפה20/03/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 3שכונה 25 מגרש 8 - כסייפה25/09/2008
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 18מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 111שינוי יעוד מגרש 920 רחוב הספן - אזור תעשיה צפוני - אילת
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008