ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2007009 מתאריך 17/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 5שינוי לתכנית 5 / במ / 73-שכ' ו'23/01/2008
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 9תכנית מיתאר מיתר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 81רחוב שח"ל - שכונה א' מגרש 2101/06/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 149שינוי תוואי דרך מס' 1 - אשקלון
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 163דרך גישה לישוב על עזי
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 234כביש עוקף מערבי - באר שבע26/06/2008
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 62מגרש 120 - אזור תעשיה כנות12/12/2007
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 16הרחבת שכונה 29- רהט26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 145רחוב ארלוזורוב - שכונה ג' - באר שבע27/11/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339/ 2אתר לפסולת מעורבת דודאים07/03/2010
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 5הרחבת הישוב קלחים
שמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 9קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 285אל-עזי - הסדרת מתחמים וקביעת מגרשי מגורים
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 289מחנה "בוצרי גת"
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 101אזור תעשיה ישן מאזור מלאכה לאזור ליבה עירונית
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 65שינוי בזכויות בניה - דרך חברון - באר שבע12/12/2007
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 20גבולות תכנית מתאר אופקים - הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78 לחוק
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 484שינוי יעוד משצ''פ לשטח לבנייני ציבור - שכונה 8 - לקייה23/01/2008
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 15מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 105התחדשות עירונית שכונה א' מזרח - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 25שינוי בזכויות בניה - רחוב פיירבג מס' 36 - באר שבע12/12/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 300/ 6שכונה 8 - מגרשים 19, 20 - רהט27/11/2007
תוכנית1/ 02/ 103מתקני מים במרחב הפתוח - במחוז הדרום
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלט
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 3רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד28/02/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 418/ 1שכונה 12 - מגורים ב' משולב במסחר - רהט27/11/2007
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ 02/ 305/ 67בריכה ותחנת שאיבה דבירה26/03/2009
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
תוכנית10/ 02/ 100/ 73אתר כריה צין - תמר08/01/2008
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
תוכנית10/ 02/ 100/ 74אתר כריה נחל חימר08/01/2008
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 164שכונת נאות לון - רחוב משה וילנסקי 27 באר שבע27/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 147רחוב ארלוזורב 31/2 - שכונה ג' - באר שבע27/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 3רחוב אייזנשטדט 18 - רמות באר שבע12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 28רחוב י.ל. פרץ 41 - נווה זאב - באר שבע19/03/2009
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 113קאסר אל סר שכונות 7 ו- 926/12/2007
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 13מגרש כדורגל - מיתר27/11/2007
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 7הכניסה לשגב שלום12/12/2007
שמעונים, שדות נגב, תקומהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 126בקשה לשימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי להקמת אתר קומפוסט