ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2007013 מתאריך 20/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאפ/ 07/ 6067ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות
אופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6068התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר
באר שבעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 07/ 6072התנגדות לתכנית ,לשינוי בקו בניין ,שינוי בבינוי ועיצוב אדריכלי
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6071התנגדות לאישור חורג ממסחר לשוק עירוני
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6073התנגדות לאישור לש.חורג ממסחר לשוק עירוני
באר שבעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 6074-6076התנגדות ליח"ד בפרוייקט שער לנוי
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 07/ 6077התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6078התנגדות לאישור לש.חורג ממסחר לשוק עירוני
מיתרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 6081התנגדות להקלה בבית פרטי (גובה 00)