ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007010 מתאריך 15/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
שמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גרר08/02/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 471יער שובל21/07/2011
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 5שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום24/03/2010
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 165יער עזריקם10/04/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 131/ 21שכונה ד' - מרכז גילת - באר שבע
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 16רובע יב' - מגרש 2014 - אשדוד05/03/2009
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 295יער כוכב מיכאל13/03/2012
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 213/ 5שכונת רמב"ם - מגרשים 23, 19, 16 - באר שבע
תמרתוכנית19/ 02/ 129/ 4אתר למתקנים לעיבוד חומרי מחצבה אספלט דרום
אילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 145שכונת מעוף - קביעת הנחיות ומגבלות בניה - ערד29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 42מגרש A 146 - שכונת רמות באר שבע05/06/2008
ערדתוכנית24/ 03/ 112/ 15רובע חלמיש - מגרשים 110-112 - חלוקה למגרשים והגדלת זכויות בניה ערד03/03/2009
דימונהתוכנית25/ 03/ 148הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית דימונה08/07/2010
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 166מגרש 2003 אזור תעשיה באר טוביה17/09/2008
שמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 14מגרש 55 - מרכז תושיה
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 7מגרש 220 - מושב גילת18/11/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 5מגרשים 5058 ו- 5059 שכונת רמות באר שבע24/05/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 7שכונה 3 - מגרש 20 חורה21/07/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 5שכונה 30 מגרש 26 כסייפה19/03/2009
להביםתוכנית16/ 03/ 103/ 1רחוב כוכית 5 להבים08/07/2010