ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2007010 מתאריך 22/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 12מתחם תנובה - שכונת המאפיה אילת
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 4גן תעסוקה עין הבשור02/04/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 80שופליין - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 54בית גיל הזהב שכונה ה'
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 45רחוב ההסתדרות שכונת שמשון
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 32קניון לב אשקלון21/01/2010
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 39רובע הפרחים - קרית גת24/05/2009
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 43/ ארחוב אליעזר מילרוד - שכונת שמשון - אשקלון14/09/2009
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 14קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים24/09/2009
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 16הרחבת שכונה 29- רהט26/06/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 413שכונה 14 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט05/02/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 85שדרות ירושלים - שכונה ט' - באר שבע07/01/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 113מתחם השוק - העיר העתיקה - באר שבע29/06/2009
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 32רחוב ביאליק פינת רחוב בצלאל שכונה ב' - באר שבע
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 114דרך גישה למרכז מסחרי ביג אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 118רחוב הרצל 71 - העיר העתקיה - באר שבע
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 168רחוב נורדאו 21 - שכונת ברנע - אשקלון21/01/2010
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 171שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון05/06/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 416שכונות 11, 15 - שינוי משצ''פ למגורים ומבני ציבור - רהט12/12/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 64שכונת יעלים - בית מס' 700 - אילת23/01/2008
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 490שמורת טבע חולות עגור צפון
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 495אזור תעשיה - מגרשים 64-64 חורה10/03/2008
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 157כניסה מזרחית לבאר שבע לאורך דרך חברון
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 18הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 165מגרש 51 - רחוב דנציגר 40 - באר שבע30/04/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 29רחוב ארבעת הגבורות 2 נחל בקע - באר שבע26/12/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440/ אהסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום30/04/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 54מגרש מס' A 1103 - שכונת נווה מנחם באר שבע12/12/2007