ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007010 מתאריך 31/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 33מרכז אזורי רמת נגב
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 7שכונה קהילתית - מושב עוזה21/05/2012
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 7הרחבת אזור מסחרי - קרית מלאכי06/04/2009
להביםתוכנית20/ 03/ 307שטח לבנייני משק - מושב ניצני סיני - קדש ברנע23/06/2008
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 169ביג - אשקלון21/01/2010
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
להביםתוכנית20/ 03/ 142/ 2שינוי במתחם השכונה הקהילתית - קיבוץ טללים04/09/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 6תלמי יפה - הרחבה ב'26/06/2008