ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007009 מתאריך 24/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 27מגרש 181 - מפעל לטיפול בפסולת מסוכנת E.S.C27/09/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 166מגרש 8 א' - צומת סילבר - פאור סנטר - אשקלון27/11/2007
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 30מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)22/07/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 115/ 1/ אבתי ספר ממוגנים בשדרות20/02/2008
חיפהתוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפה12/10/2008
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 4תחנת כח "חגית" - הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי כדלק ראשי ובסולר כגיבוי21/07/2008
בית שמש, מטה יהודהתוכניתתתל/ 27/ 225הפרדה מפלסית מחצבת הר טוב
תוכניתתתל/ 28/ 273הפרדה מפלסית דרך עפר23/01/2008
תוכניתתמא/ 3/ 91שינוי מערך הדרכים באזור קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 3/ 92תמא/ 3 - שינוי מס' 92 - גריעת דרך ראשית מס' 402 (40) באזור השרון10/03/2008