ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2007011 מתאריך 19/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 71הרחבת אזור תעשיה
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 77מגרש 59 - שדרות
ערדתוכנית24/ 03/ 102/ 7אזור תיירות מתחם א. דניאל - ערד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 133אזור מגורים מיוחד שכונה ג' רחוב עולי הגדרום18/03/2003
מיתרתוכנית15/ 02/ 106אתר לסילוק פסולת יבשה מיתר11/11/2008
דימונהתוכנית25/ 03/ 120/ 1בריכת שחיה עירונית - דימונה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 466יער אסף10/07/2008
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 17שינוי וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים - מושב ביצרון05/06/2008
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 28מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב11/11/2008
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תוכנית10/ 02/ 100/ 65הר צפית - מרכז מבקרים - תמר
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 3שמורת טבע נחל גירזי - הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות26/06/2008
שקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 68גן עיר - באר שבע20/02/2008
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 66אזור תעשיה כנות - מגרש 104 - באר טוביה02/04/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 33רחוב הוברמן 4/5 שכונה ב' - הגדלת שטח בניה - באר שבע05/02/2008
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 175מתחם ''קרית האקדמיה'' - אשקלון23/01/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 419/ 1שכונה 14 - מגרש 14 רהט28/02/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 93רחוב עכו 23 נאות לון - באר שבע25/09/2008
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 7פיצול נחלה במושב נוה מבטח - באר טוביה09/04/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 49שינוי יעוד מבית החלמה למגורים ברובע ג' אשדוד28/02/2008
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 123תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת בעלים ברובע ט''ז אשדוד28/02/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 4שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה28/02/2008
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 33תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' - ג' חוף הים אשקלון
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 255תחנת גז (הגפה) - ערוער26/12/2007
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 63שכונת צהלה ירוחם (מספר קודם 26/ מק/ 2007)10/03/2008
תוכנית10/ 02/ 100/ 77אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח01/06/2010
תוכנית10/ 03/ 118/ 5בנה ביתך מרכז ספיר
תוכנית10/ 03/ 111/ 4עין יהב
תוכנית10/ 02/ 127נאות מרפא
תוכנית10/ 03/ 118/ 4שינוי בגובה במרכז אזור שלהב
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 200/ 1ישוב שיזף
תוכנית10/ 03/ 227מושב שיזף
תוכנית10/ 03/ 232מרכז גדרון מלונאות ונופש
תוכנית10/ 02/ 235מרכז גדרון
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 101שכונת המתנחלים אשקלון