ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2007011 מתאריך 24/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 115קיריית המוזיאונים העיר העתיקה באר שבע
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 3רובע י''ז - שינוי יעודים - אשדוד28/02/2008
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 28שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת22/05/2008
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 60תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום-שינוי מס'60-שינוי תואי מעבר קוי חשמל באזור הוואשלה14/12/2008
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008