ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2007013 מתאריך 10/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 123/ 6יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת05/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 115קיריית המוזיאונים העיר העתיקה באר שבע
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 60אזור תתיירות להב04/11/2009
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 116חוף הים אזור ר''א - אשדוד
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 156רחוב חי טייב 8 - מגרש 95 משה''ב א' - שינוי באחוזי בניה וקי בניין - נתיבות07/03/2010
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 39אתר לסילוק פסולת יבשה ושיקום אתר לכריית חול - ערד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 107רחוב תל חי 25 באר שבע19/03/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 6שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת04/12/2008
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 3רחוב יעקב מרש מגרש 403 שכונת רמות ד' - באר שבע
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 303מיזם תיירותי חינוכי וחקלאי איילים בחבל לכיש
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 12מגרש 24, רח' הר רמון 19 באר שבע19/03/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 4משעול פטל 2 מערב 6 אילת24/09/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 95קניון באר שבע12/01/2009
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותי21/01/2010
מיתרתוכנית15/ 02/ 108חממות ובתי צמיחה אזור מיתר14/06/2011
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 79פארק אוסטרלי שכונה י''א באר שבע03/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 18הגדלת שטח בניה- מגרשים 75B 75A, נווה מנחם31/07/2008