ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2008001 מתאריך 21/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית12/ 02/ 147/ 3כפר קהילתי שחרות - חבל אילות
שקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
נושאמחוז דרום (6)ועדה מקצועית לביוב
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 10מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
חבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 148/ 1מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 78מתקן לטיפול בשפכים לתחנת תדלוק בצומת דבירה05/02/2009