ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2008002 מתאריך 25/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירוחםתוכנית26/ 03/ 107/ 1שכונה דרומית בירוחם02/11/1979
רמת נגב, מדרשת בן גוריוןתוכנית20/ 02/ 120/ 7מדרשת בן גוריון בשדה בוקר
באר שבעתוכנית11/ 02/ 203תכנית מתאר רמות שבע
תוכנית2/ 03/ 110/ 13מלון הרי אדום - אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 61מתחם מ.ש.ה.ר דרך חברון31/07/2008
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 34הסדרת צומת 31/4 באזור תעשיה ערד
שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 104/ 4דרך 35 קטע מזרחי
תמרתוכנית19/ 03/ 110/ 26מתחמים 4, 5 - רמת חובב08/01/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 57בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת17/12/2008
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 94שכונת נחל רודד צפון אילת
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 173שכונת נחל רודד
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 18מסעדת "הדייג היווני" - אילת
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 306צומת הנגב - יער פארק - רמת נגב
תוכניתד/ 10/ 02/ 100/ 64דרך מס' 90 גשר נחל רחף
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 18רחוב האורגים פינת רחוב יהושע הצורף (מעדני מניה) - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 85שדרות ירושלים - שכונה ט' - באר שבע07/01/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 23ככר הסיטי - אשדוד04/09/2008
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 4חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 89חלוקת מגרש 31 לשני מגרשים - שדרות
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 90מגרש 48 - רחוב הורד 44 שדרות
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
להביםתוכניתד/ 20/ 02/ 101/ 64שינוי התווית קטע דרך 222
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 91הגדלת מגרש למבנה מסחרי - מגרש 10א' - שדרות
קרית גתתוכנית9/ 03/ 122/ 11אולמי גת - קרית גת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 33רחוב נלי זק"ש - שכונת רמות באר שבע26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 104רחוב השומר שכונה א' - באר שבע05/03/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 61שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת10/04/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 17שכונת רמות ב' - רחוב ישעיהו זמיר 4 - באר שבע05/06/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 231תוואי צינורות מי ים - חוף צפוני - אילת
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 160בית חולים וטרינרי - באר שבע
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 51רחוב אביטל 24, 26 - נווה מנחם - באר שבע26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 52רחוב לאה אמנו 29/1 - באר שבע30/04/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 329/ 1בית ספר יסודי - שכונה 13 - רהט10/07/2008
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 17שכונה 10 - מגרש 31 חורה23/06/2008
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 16שכונה 2 א' - מגרש 62 ערערה בנגב19/03/2009
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ אמתחם בתי הספר בשומריה26/06/2008
שקמים, לכיש, שחרבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 123שימוש חורג למחסן למכירת ציוד חקלאי
דימונהתוכנית25/ 03/ 148הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית דימונה08/07/2010
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 256מחצבת הר דרגות הרחבה
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 19שכונה 4 - מגרש 54 חורה05/06/2008
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
תוכנית10/ 02/ 100/ 77אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח01/06/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 179אזור תעשיה דרומי אשקלון (מס' קודם 4/ מק/ 2177)06/07/2009