ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008002 מתאריך 04/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 84הרחבת נמל אשדוד
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 56רב מכר - מרכז אזרחי - באר שבע14/06/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
חבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ 2קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש06/07/2009
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 176מבנה מסחרי מגרש 1 ''אפרידר הצעירה'' ברנע אשקלון07/10/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 114/ 10מרכז מסחרי ערד22/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 15מרכז תורני בית יוסף - באר שבע06/07/2009
שמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 9מושב תקומה - מגרשים 39, 4021/01/2010
שמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 514קביעת זכויות בניה - מושב אוהד08/07/2010
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 304נהורה - הרחבת מגורים 2007
רהטתוכנית17/ 03/ 258/ 2שכונה 5 מגרש 41 רהט03/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 95קניון באר שבע12/01/2009
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 12שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה29/06/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 263תחנת תדלוק ושרותי דרך בצומת אל עסם
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 20מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 3513/10/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 70מבנה למגורים ומסחר בשד' התמרים פינת רחוב אילות
אילתתוכנית2/ 03/ 214/ 1שכונת שחמון רובע 605/06/2008