ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008003 מתאריך 18/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 30מתחמים B, C, D מגרש 181 במפעל לטיפול בפסולות מסוכנות (E, S, C)22/07/2009
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253/ 1הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון13/10/2009
תוכניתתמא/ 31/ א/ 19תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א 19-דרך מס' 6בקטע מדרך מס' 3 ודרומה ועד דרך 35025/05/2000
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים
תוכניתתמא/ 16/ 4תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 422/11/2011
חוף הכרמל, עתליתתוכניתתתל/ 25/ 11הפרדה מפלסית עתלית מרכז24/07/2008
תוכניתתמא/ 23/ 10/ 2תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 10/ 2 שינוי בהתוויות מסילות לצומת הנגב21/07/2008
תמרתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה21/07/2008
שמעונים, תמרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 71תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ 14/4 שינוי 71 בתחום אזור תעשיה מזהמת רמת חובב