ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008004 מתאריך 17/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערדתוכנית24/ 03/ 140אתר לכריית פוספטים - שדה בריר
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 57דרך גישה לכריית פוספטים שדה בריר
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
תוכניתתמא/ 30תכנית מתאר ארצית 30- דרום מפרץ חיפה
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009