ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2008010 מתאריך 18/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2520שכונה 1 - מגרש 229 - חורה
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2425מגרשי מגורים (בנה ביתך) בשכונה רמות ד'
אילתתוכנית2/ מק/ 412מגרש בשכונת שחמון אילת11/09/2008
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2431בית מגורים ברחוב אורות ישראל 49 שכונת נווה זאב פלח 609/11/2008