ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008005 מתאריך 05/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 52"בית נפרו" - באר שבע28/04/2010
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 49/ אכפר הנוקדים - באזור בקעת קנאים- תמר26/11/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 61שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת10/04/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
אילת, חבל אילותתוכנית12/ 02/ 179מעבר גבול ע''ש יצחק רבין05/01/2012
שמעונים, אשכול, מרחביםתוכנית7/ 02/ 502תחנת שאיבה ירקון אורים26/11/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 96רחוב גיורא יוספטל 64 שדרות14/09/2009
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 304נהורה - הרחבת מגורים 2007
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועים26/03/2009
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 124מתקן התפלת מי ים - אשדוד21/01/2010
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 16שכונה 6 שגב שלום07/03/2010
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 3מגרש 324 משעול הזית 1 שחמון 4 אילת03/03/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 20מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 3513/10/2009
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 522תחנת ובריכת אגירה חלוציות04/11/2009
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 6מגרש 41 - מושב שדה צבי
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 21שינוי יעוד משצ''פ לשטח מגורים א' שכונה 16 תל שבע
אשדודתוכנית3/ 03/ 121/ 2מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 17הרחבת שכונה א' - שגב שלום05/01/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 92/ אתיקון סעיף הפקעה מתחם מכללת אשקלון
שמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 8משק ביתן - יושיביה