ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008006 מתאריך 19/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריה19/01/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 33הוספת הלנת עובדים זמניים באזור התעשיה
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים14/09/2009
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 2/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה של תכנית מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-י-ם- קטע מזרחי12/10/2008
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 68תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 68 - ישוב עירוני בצומת תל ערד
תוכניתתמא/ 13/ 7תכנית מתאר ארצית לחופי הים התיכון - הוספת סעיף גמישות להוראות התכנית12/10/2008