ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008006 מתאריך 02/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 116מאפיית הראשונים - העיר העתיקה - באר שבע28/04/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 168רחוב נורדאו 21 - שכונת ברנע - אשקלון21/01/2010
תוכנית10/ 03/ 107/ 4מחצבות מיצד תמר24/03/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 8שכונה 29 - ליד מגרש 78 - רהט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 104רחוב השומר שכונה א' - באר שבע05/03/2009
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 38הרחבת בית עלמין ערד14/06/2011
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 32הרחבת אזור למגורים ומסחר - שינוי יעוד מאזור תעשיה - רחוב גופר שדרות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 34רחוב חז''ל 75 - שכונה ב' - באר שבע08/07/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 8שינוי מחניה ציבורית לשצ''פ
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 262הגדרת זכויות בניה בקרקע חקלאית צומת נבטים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 4הגדלת שטח בניה למגרש 12 שכונת רמות ד' באר שבע12/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 6מגרש 225 - רחוב תלמי מאיר 5 באר שבע25/08/2009
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 161הקטנת שטח מגרש - רחוב הרב איפרגן 87 א'13/10/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 108/ 32קביעת מגרש חדש למגורים ברובע ח' אשדוד08/07/2010
נתיבותתוכנית22/ 03/ 130שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור שד' ירושלים - נתיבות13/10/2009
שקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 8מגרש 135 מושב שחר
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 43הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה אזור תעשיה קרית גת06/07/2009
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 85הגדלת זכויות בניה - מגרש מגורים רחוב גרונר קרית מלאכי21/01/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 150קביעת הנחיות ומגבלות בניה ב- 25 מגרשים בשכונת מעוף ערד25/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 33הוספת הלנת עובדים זמניים באזור התעשיה