ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008007 מתאריך 23/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 161אזור תעשיה תימורים26/06/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 133אזור מגורים מיוחד שכונה ג' רחוב עולי הגדרום18/03/2003
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 113אזור המרינה - אשדוד
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
שמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
אשדודתוכנית3/ 03/ 121/ 2מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחם16/12/2010
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (א)בקשה להיתר לבניית סככה לפריקת ציאנורק כלוריד
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (ב)גידור המגרש והכשרתו לחניון משאיות
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (ג)תוספת מחיצות בטון וגג בבריכת אגירה קיימת
עכותוכניתתתל/ 12/ אמסילת עכו- כרמיאל, גשר דוד רמז29/01/2009
תוכניתתמא/ 22/ 5תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 5 - פארק עמק הארזים
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 72תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית