ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008007 מתאריך 14/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
חבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ 2קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש06/07/2009
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 31מתחם עליזה תגר - מגרש 43 - אפרידר אשקלון03/09/2009
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 68\מפעל בטון קיבוץ טללים - רמת הנגב04/01/2011
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 18מרכז מסחרי - מבואות ערד23/02/2011
שקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 4יצירת נחלה בשטח לבנייה ציבור - מושב הודיה01/06/2010
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 428/ 1הרחבת אזור תעשיה עוף הנגב01/06/2010
תוכנית10/ 02/ 100/ 77אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח01/06/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 6מגרש 18 שכונה 28 רהט16/12/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 10מגרש 7 שכונה 26 רהט03/09/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 8הגדלת זכויות בניה במגרש 36 שכונה 3 - חורה07/10/2010
שקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 9הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה16/09/2010
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 10הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה29/06/2009
שקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 214/ 7הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
שקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 4הכול לחקלאי - מושב משען
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 524שגב שלום - שכונה ד' מגרש 10011/08/2009