ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2008018 מתאריך 29/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6071בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות בבית מגורים פרטי
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6072בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל 6 עוקצים
שמעונים, חורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6081סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל
שמעונים, ערערה בנגבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6082סירוב לדון באישור תכנית מאחר שלא נערכה ע"י אדריכל
באר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 96083החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון
שקמים, שפיר, משואות יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6084סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6085הקמת מתקן תקשורת כולל תורן בגובה 9 מ' על גג מבנה קיים
שמעונים, שער הנגב, רוחמהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6086התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים