ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008008 מתאריך 28/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
ערדתוכנית24/ 03/ 140אתר לכריית פוספטים - שדה בריר
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 57דרך גישה לכריית פוספטים שדה בריר
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 113אזור המרינה - אשדוד
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 8שינוי מחניה ציבורית לשצ''פ
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 15רחוב רשב"י רובע ז' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2185)
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 121/ 2מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה
בת ים, הרצליה, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 13/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 2/ 1תמ"א חלקית לאתרים להתפלת מי ים-מתקן התפלה נוסף לאספקת מים לאוכלוסיה הפלשתינאית
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 2תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל- תחנת כח רמת חובב - שינוי מס' 2: תוספת יחידות12/10/2008
תוכניתתמא/ 31/ א/ 1/ 1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה,לפיתוח ולקליטת עליה-מעבר רצף מעל דרך ראשית מס 7029/01/2009