ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2008007 מתאריך 04/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 101/ 3/ אמרכז אזורי חבל אילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 15שכונה חצרים מגרש 6504/12/2008
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
אופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 2/ גשטח למסחר באזור תעשיה - אופקים12/01/2009
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 113מתחם השוק - העיר העתיקה - באר שבע29/06/2009
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132שטח למאגר חזקיקים - גבעת שמן
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 132/ 1מאגר חזקיקים בגבעת שמן
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 7שימושים לא חקלאיים במושב גיאה
אילתתוכנית2/ 03/ 229תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת04/12/2008
חבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 142פונדק צומת שזפון
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 144קיבוץ סיירים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 106בית ספר "אור החיים" - אילת04/12/2008
תוכנית10/ 03/ 184/ 1מחצבת טרמית
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 1רחוב האפרסק פינת רחוב הדובדבר שכונת שחמון אילת08/01/2009
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 502/ 1שכונה 16 - שינוי תכנון למגורים ומבני ציבור תל שבע24/03/2010
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 143/ 20מגרש מס' 12 - רחוב הנח''ל - מגדל - אשקלון12/10/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 29רחוב יוהנה ז'בוטינסקי 54, 52 - הגדלת היקפי בניה - באר שבע04/12/2008
ערדתוכנית24/ 03/ 144תוספת זכויות בניה במגרשים B 254 , A 127 - שכונת גבים ערד08/01/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 112/ 14הגדלת זכויות - רחוב התפוח ערד12/01/2009
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 7מתחם גני שלמה ברור חיל
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 7אתר לכריית חרסית כפר מנחם
שמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 4כפר סטודנטים יכיני03/06/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 6שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת04/12/2008
רמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 2שכונה 38 - מגרש 70 תל שבע12/01/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 18אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה24/03/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 136מגרש 51 - רובע י''ז אשדוד - מספר קודם 3/ מק/ 218721/07/2011
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 6שכונה 43 מגרש 917 כסייפה12/10/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 5שכונה 30 מגרש 26 כסייפה19/03/2009
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
תמרתוכנית19/ 03/ 110/ 31תחנת כח בקונגרציה בתחום מפעל מכתשים רמת חובב21/10/2010
שמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 136בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם